loading...

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЙОГА ПРАКТИКИ В
„ЙОГА ДИВАЛИ” НА БУЛ. ВИТОША 93 И НА УЛ.ДЕНКОГЛУ 42

ПРАКТИКИ

 1. Практиките по йога се провежда под ръководството на преподавател, който обяснява и показва асаните (позите), дихателните техники или други практики и следи за правилното и безопасното изпълнение от всеки участник в групата.
 2. Практикуващите са длъжни да уведомят предварително преподавателя за заболявания на опорно- двигателния апарат, наскоро претърпяна операция, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, бременност както и всяко друго заболяване или специфична физическа особеност.
  Бременните посещават практики, съобразени с тяхното състояние, като предварително информират преподавателя дали бременността протича без усложнения и съответно дали имат някакви противопоказания от страна на лекар.
 3. Преподавателят има право да не приеме практикуващ в часа, за който е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние. Както и в случаите на употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.
 4. Препоръчва се 3-4 часа преди началото на практиката по йога да не се поема храна.
 5. В залите по Въздушна йога се влиза само ако там има преподавател. В противен случай се изчаква той да дойде в приемната.


РЕЗЕРВАЦИЯ НА ДАТА И ЧАС ЗА ЙОГА ПРАКТИКА

     6. Всеки може да резервира дата и час за практика като разгледа графика на двете локации и се регистрира онлайн в седмичния график, изготвен от Йога Дивали Студио.
     7. Отмяна на резервирания час за йога практика се извършва лично от практикуващия, като посети графика в сайта и откаже резервацията.

Минималното време за отмяна на заявен час е:
- за практики между 7.00 и 12.00 часа  - 10 часа ( 11часа, ако сте влезли от "Чакащи") преди практиката
- за практики между 12.00 и 21.00 часа - 4 часа ( 5 часа, ако сте влезли от "Чакащи") преди практиката

       8. При отмяна на заявен час след това време, практикуващият ще бъде поканен да заплати 10 лв. при някое от следващите посещения в студиото. 
       9. Ако даден йога клас е отменен в графика, то записалите се за него получават мейл за това.
       10. Залите в двете студия побират различен брой хора и след запълването на групите, резервации не могат да се правят. В този случай може да се запишете в списък „Чакащи“.  При отписване на записали се, ще бъдете уведомени чрез и-мейл.
        11. Ако сте в графа „Чакащи“ и откажете 5 часа преди вечерни и 11 часа преди сутрешни практики, то не дължите наказателна такса от 10 лв.
        12. При направена резервация за йога клас и неявяване за него, ще бъдете поканение да заплатите 10 лв.
        13. При натрупване на задължение от 40 лв., профилът на клиента бива заключен и той не може да се записва за практики. След заплащане на цялата сума, профилът се отключва и клиента може да се записва отново за практики. 
        14. Изключения се правят само при сериозни здравословни проблеми и претърпени злополуки, за което е необходимо да бъде информиран инструктора, при който сте записани.
        15. Деца до 14 г. не се допускат без родители в студиото.


ПЛАЩАНИЯ
       16. Закупуването на карта от Йога Дивали Студио за определен брой посещения не гарантира участие в практиката, освен ако в нея изрично е упоменат вида на посещаваната практика, името на преподавателя, който я води, ден от седмицата и час на провеждане. За карта, предоставяща възможност за включване в различни практики е необходимо предварително резервиране на час и дата, което се извършва по реда, описан по-горе.
       17. Всяка карта е с определен срок – съответно за два или три месеца. След неговото изтичане, неизползваните посещения не се прехвърлят за нов период, сумата за тях не се възстановява.
       18. Картите за посещения (8 или 12 броя) са поименни и се ползват единствено от титуляра им.
       19. Закупуването на карта се извършва в брой на място в студиото. Студиото не разполага с ПОС терминали.
       20. Ползващите карти Мултиспорт и Содексо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
            - ги предоставят за чекиране преди началото на практиката, в комплект с лична карта, чрез която удостоверяват самоличността си. Това е изискване на самите компании, с което Йога Дивали се съобразява и спазва.
           - притежателите на карти Мултиспорт записват името си и се подписват в листи за посещение, предоставени им от администратора или инструктора.
След началото на часа не могат да се чекират карти и закъснелите заплащат посещението си по цени на студиото.ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Залите в студиото са оборудвани с всичко необходимо за йога практиката (постелка, одеяло, възглавничка, йога блокчета, колан). Желаещите да ползват собствена постелка или кърпа за йога сами отговарят за тяхното донасяне и обратно вземане след приключване на йога практиката. Студиото не носи отговорност за съхраняването им. Личните вещи и постелки не могат да се оставят в студиото!
 2. За практика се използват чисти дрехи и чорапи! Преподавателят има право да откаже присъствие в йога практика на човек със силна и натрапчива миризма на пот, както и на такъв с мръсни и миришещи дрехи и чорапи, ако това би предизвикало дискомфорт за останалите практикуващи.
 3. В залите се влиза единствено бос или по чорапи. Неприемливо е използването на каквито и да е обувки или пантофи.
 4. В студията не се влиза с обувки с оглед на чистотата и хигиената на всички практикуващи. Практикуващите в студиото на ул. Иван Денкоглу №42 се събуват непосредствено след влизането през входната врата. Тези, посещаващи студиото на бул. “Витоша” №93 събуват обувките си на партера, където могат да вземат чехли. Самите обувки се качват на първия етаж и се поставят на специално оставени за тази цел етажерки.
 5. Групите са смесени с мъже и жени. Всеки пол се преоблича в обособена за тази цел съблекалня.
 6. Всеки посетител носи лична отговорност за ценностите си – пари, бижута, телефони. В съблекалните има заключващи се шкафчета, където те могат да бъдат оставяни по време на йога часът. Мобилни телефони НЕ се внасят в йога залата!
 7. След влизането в студията мобилните телефони задължително се изключват или се поставят на беззвучен режим.
 8. След приключване на практиката, всеки сам прибира на отредените за тази цел места постелката и помощните средства, които е използвал.


ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Запознат/а съм и приемам Правилата и Общите условия за провеждане на йога практики в „Йога Дивали Студио“ на бул. “Витоша“ N93 и на ул. “Денкоглу“ N42
 2. Информиран/а съм, че заболявания на опорно- двигателния апарат, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, контузии и травми могат да се повлияят неблагоприятно от някои пози и практики в йога и да доведат до влошаване на общото ми здравословно състояние и се задължавам да уведомя изрично преподавателя.
 3. Информиран /а съм и приемам, че дори при стриктно спазване на инструкциите за изпълнение на практиките  дадените от преподавателя, е възможна появата на болка и дискомфорт в някои части на тялото. В тези случаи спирам с изпълнението на практиките и релаксирам в легнало или седнало положение.
 4. Съгласен/а съм да изпълнявам стриктно дадените ми от преподавателя инструкции относно правилното и безопасно изпълнение на  йога практиките. Както и да се съобразявам с препоръките му относно практикуването и ползването на люлката за Въздушна йога по правилен и безопасен начин.
 5. Осъзнавам, че мои самоволни действия, предприети в противоречие с дадените ми от преподавателя инструкции могат да предизвикат контузии и травми и приемам, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло моя.
 6. Разбирам, че нося отговорност за всяка вреда, причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от мои действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените ми от преподавателя инструкции.
 7. Йога Дивали ООД не носи отговорност за откраднати, забравени или изгубени вещи.