loading...

*За да ви запишем за определена практика, моля, попълнете следващата информация.
*Всички полета, отбелязани със звездички, са задължителни. Минималната и максимална дължина на стойността на всяко поле е посочена след него в скоби.
*Обработването на електронните заявки отнема до 48 часа.
*За по-кратък отговор се свързвайте директно с водещия на съответната практика ТУК!

Данни за участника:

Име *
(2-30)
Презиме
(2-20)
Фамилия *
(2-30)
Рождена дата *
(ДД-ММ-ГГГГ)
Имейл *
Телефон *
(0123456...)
Адрес *
(<256)
FB профил
(<100)
Здравни проблеми *
(<256)

Предишна практика:

Практикувал/а съм йога *
Години практика *
Вид практика *

Лице за контакт: (при спешни случаи или извънредни ситуации)

Име *
(2-30)
Презиме
(<20)
Фамилия *
(2-30)
Отношение с лицето за контакт *
Телефон *
(0123456...)
Имейл *

Други предпочитания:

От къде научихте за нас *
Начин на плащане *
Избрана практика
Ден
Час
около часа
Инструктор