loading...

Инструктор: Стиляна Йорданова

Въздушна Йога за жени е средство да поддържаме своето женско здраве, което съвсем не се ограничава до отсъствие на болест. Истински здравата жена притежава изострена сетивност, в очите й грее радостта, тя е силна, свободолюбива и същевременно всеотдайна, изпълнена с живот. Ние сме създадени да творим, чрез нас любовта и красотата търсят своята изява в света. Практиките ни помагат да намерим своя уникален начин това да се случи.

Акцентът във Въздушна Йога за жени е върху преосмислянето и задълбочаването на най-ценната ни връзка – тази със самите нас. Неминуемо процесът преминава през работа с тялото, а люлката разширява възможностите ни в това отношение, внася в практиката повече лекота и игривост.

Тялото може да бъде обект на неодобрение, източник на болка и страдание, виждано като пречка и ограничение... или носител на мъдрост, радост, съвършен инструмент за постигане на себепознание. Отдавайки му внимание, грижа и любов, можем да вникнем по-дълбоко в неговите естествени цикли и така да усетим по-силна свързаност с Природата като едно цяло, от което сме мъничка част. Сигналите, които то ни изпраща, са ключ към разширяване на възможностите ни, към скрития потенциал, който чака да бъде събуден.