loading...

В края на обучението всеки участник получава сертификат за преминаването си през него от Българско йога общество „Дивали“.

Тези от вас, които желаят да получат и допълнителен сертификат за преминато обучение по методите на R.Y.E. е необходимо да:

  • подготвят и предадат доклад от 3 000 – 5 000 думи, в който описват изучаваните по време на обучението техники, както и опитът си от прилагането им в работата си с деца.
  • представят карта за 12 преминати посещения на йога занимания в студио по избор