loading...

Изберете начална буква: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Няма думи, започващи с тази буква, моля, изберете друга буква! Виждате 10 случайни термина.

> Юга - свят, епоха

> Бала - Сундари като богиня-дете

> Трипура Бхайрави - триликата форма на Бхайрави

> Прасарита - Разтеглен.

> Анумана - Извод.

> Джнана-Йога - Йогийският път на познанието

> Дакшинамурти - Шива като даващият знание, пророкът на Шри Чакра

> Сваха - мантра на посвещаването

> Савитар - ведически бог на Слънцето като водач на Йога

> Картикея - Бог на войната, известен също под имената Кумара, Шанмукха, Сканда. Той е син на Шива и е наречен така, защото бил отгледан от Критика, Плеядите, както и шестте го кърмели.