loading...

Работа с вътрешното дете (практически семинар)


28.04.2018 - 28.04.2018
Записване Галерия

Работата с вътрешното ни дете е изключително важна, за да бъдем пълноценни личности, за да бъдем пълноценни във взаимоотношенията си като партньори, родители, приятели и пр.

Вътрешното дете е това, което преживява, докато възрастният действа. То е това, което запечатва всички чувства, емоции и травми и ги носи със себе си през целия ни живот, като дава отражение върху взаимодействието ни с всички и всичко. То е това, което стои като затворник на времето, в което е било наранено, неразбрано, огорчено, унизено, предадено, отхвърлено и изоставено, докато възрастният в нас живее живота без да си дава сметка, че оковите на малкия затворник тежат споделено. То чака да бъде утешено и спасено. Да бъде прегърнато и погалено, да превържат раните му. Чака възрастният да се погрижи за него.

Ние българите истински не си даваме сметка колко е важна грижата за вътрешното ни дете. Ние сме прекрасен народ с много положителни качества и голяма стойност, но имаме някои големи недостатъци, които ни пречат да се развиваме и да реализираме потенциала си. Липсват ни увереност, самочувствие и вяра в собствените възможности. Липсва ни куражът да действаме. Липсва ни онази женска енергия на получаването – не умеем да получаваме, не умеем и да даваме на себе си. Ето защо грижата за вътрешното ни дете е жизнено важна за нас – за да отключим енергията на изобилието във всичките й форми.

 

В този семинар ще:

·      Разберете повече за вътрешното си дете и как то влияе на живота ви

·      Ще се свържете с него

·      Ще започнете да се грижите за него

·      Ще преминете през дълбинна енергийна работа за балансиране на връзката помежду ви

Цена: BGN 33

Инструктори: Ралица Манова

Място на провеждане: Йога Център Дивали, бул. Витоша 91