loading...

Програмите с енергия са част от групово енергийно лечение, което се извършва с предварително обявени:

- начална дата;
- определен брой процедури;
- точно времетраене, за  всяка от тях;
- описани крайни цели.

Програмите се осъществяват само дистанционно /от разстояние/ до всички точки на Земята; като се има предвид зададеният начален час, от позицията на мястото, където се намира участника, в момента на осъществяване на процедурата. В тях могат да се включат едновременно няколко човека, като не е необходимо между тях да има родствена или емоционална връзка. Енергията по програмите стартира в определен ден и час и включва конкретен брой процедури - така, както са описани, под името на всяка от тях.
Програмите с енергия са в полза и подкрепа на прехода в новото измерение и се извършват с правото на личен избор и свободна воля на човека.
За да участвате в програмите с енергия е нужно да се запознаете с условията за участие в "енергия и здраве" и лично да изразите желанието си, като се свържете с терапевта.
Всеки е творец на собствения си живот. Всеки от нас има възможността да направи, промени, съгради това, което иска да преживее в настоящия или бъдещ момент. Готовността ни за промяна е свързана с желанията и потребностите ни, но ключ към нашата реализация е твърдата решимост да приложим знанията си в действия. Един полезен начин е канализирането на енергията ни в посоката, която търсим. Това се случва лесно, чрез програмите с енергия.

Програмите действат с насочена енергия, за постигане на конкретни цели.

Името на всяка програма обобщава нейната насоченост, а целите, към които енергията в нея се стреми, са описани под конкретното наименование.
Всеки човек може да избере една или повече програми, в които да участва, както и да ги съчетава с индивидуални процедури или други процеси по "енергийно лечение", духовни, физически или други практики, както и традиционна медицина.
Проявленията (усещанията) по време на програмите са индивидуални и зависят от личните качества на всеки участник, неговата готовност и еволюционното му развитие.
Груповото енергийно лечение се извършва от разстояние и в него могат да се включат едновременно няколко човека, като не е необходимо между тях да има родствена или емоционална връзка. То стартира в определен ден и час и включва конкретен брой процедури.

ПРОГРАМИ С  ЕНЕРГИЯ СА /към настоящият момент/:
Основни програми: ХАРМОНИЯ, РЕГРЕСИЯ, ПРОГРЕС
Специални програми: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ, ПРОШКА, ЛЕКОТА, СВОБОДА
Програмите се осъществяват чрез предварително изграден и съзнателно поддържан от терапевта "канал" към участника, след изразяване на неговата лична воля, желание и готовност за лечение, както и според всички условия, валидни за процесите по Енергийно лечение - "енергия и здраве".
"Каналът" за превеждане на енергията и информация по програмите се поддържа от терапевта с тристранна връзка - Висши Сили - Висш Аз на терапевта - Висш Аз на участника.
Енергията, предадена в процеса на лечение, се разпределя от Висшият аз на участника, съобразно неговите потребности, подготовка и еволюционен модел. Това определя и различията в проявлението на резултатите в "енергийно лечение", и в частност от програмите.

Основните програми са предназначени за всеки човек, като предразполагат неговото същество за по - лесно приемане на висшата енергия. Те действат оздравително и хармонично, пречистват и "подготвят почвата" както на физическото тяло, така и в мисловното, емоционално и духовно отношение. Всеки родител и участник в Основна програма има възможност да включи , като собствено продължение в нея и собствено дете / на възраст приблизително до 7 год., след консултация с терапевта /. В случай на самостоятелно участие на дете /без родител/, то последното се приема за пълноправен участник. Освен целите по всяка от програмите, се дава възможност на участниците сами да изберат до 3 лични желания*. Паралелно с енергията в програмата, енергия се подава и на личните желания на участниците, така те стават по-достъпни за реализация.
* Съдействие за правилното формулиране на желанията си, начини и формули за подаването им поискайте от терапевта предварително!
Специалните програми с енергия са един чудесен дар към цялата Земята и хората защото  дават шанс за революция в Съзнанието ни - необходимост и условие за съществуването в по-високо измерение. Специалните програми се препоръчват за хора, преминали основните програми с енергия или за хора с основни познание в духовната сфера.

Специалните програми с енергия се дават в полза и подкрепа на Човечеството, във връзка с прехода в новото измерение от Висшите Сили на Светлината - група 5 и Свети Дух,  представени от Силвия Събева, по установения ред! Дават се по специални поводи или по необходимост, колективно и съзнателно повикана от Човечеството.

Различията в Специалните програми се изразяват в :
- всеки участник е пълноправен, вкл. и децата /-въвеждането им е самостоятелно, по реда, установен за всеки участник/
- концентрацията, потенциалът и времетраенето на енергия, в процеса на програмите
-чистотата на намерението, при отправяне на личните желания /*желанията, които всеки участник може да поиска извънредно от целите /се изказват и приемат като ВОЛЯ / човешката воля - безусловно приета, по правото на личен избор. - тук е нужно особено внимание и дисциплина!/;
 - в частност - отключването на възможности, които неподготвено Съзнание трудно може да приеме; отговорността за възприемане на новите идеи и послания и вашата готовност да понесете тази отговорност - сега и в бъдеще.

Силвия Събева
еmail: silvisabeva@gmail.com
SKYPE: silvisabeva1
тел.: 0888 996889