loading...

В четирите дни от курса преминаваме през трите основни етапа от физическото и емоционално развитието на децата и специфичните особености на всеки един от тях. Преминавайки от социализирането в детската градина, през желанието за самоизява в началното училище и способността за адаптивност и себеувереност в юношеската възраст, децата срещат пред себе си огромно количество предизвикателства. Ако ние възрастните познаваме спецификата на отделните етапи от развитието на децата и техните потребности, бихме били в състояние да подкрепяме адекватно и осъзнато в процесът им на израстване. Именно това е целта и стремежът на този курс.

В него ще разгледаме всеки един от етапите в развитието на децата и ще се научим как да подкрепяме нуждите им чрез конкректи практики.

Ден 1 – Аз откривам света: възрастта между 3 и 6 години /детска градина/

Ден 2 – Аз се осмелявам: възрастта между 7 и 10 години /начален курс/

Ден 3 и 4 – Аз се утвърждавам: възрастта между 11 и 16 години /гимназиален курс/

Програмата включва: лекции, практически и творчески занимания