loading...

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЙОГА ПРАКТИКИ В
„ЙОГА ДИВАЛИ” НА БУЛ. ВИТОША 93 И НА УЛ.ДЕНКОГЛУ 42

ПРАКТИКИ

 1. Практиките по йога се провеждат под ръководството на преподавател, който обяснява и показва асаните (позите), дихателните техники или други практики, и следи за правилното и безопасно изпълнение от всеки участник в групата.
 2. Практикуващите са длъжни да уведомят предварително преподавателя за заболявания на опорно-двигателния апарат, наскоро претърпяна операция, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, бременност, както и всяко друго заболяване или специфична физическа особеност.
  Бременните посещават практики, съобразени с тяхното състояние, като предварително информират преподавателя дали бременността протича без усложнения, и съответно дали имат някакви противопоказания от страна на лекар.
 3. Преподавателят има право да не приеме практикуващ в часа, за който е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние. Както и в случаите на употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.
 4. Препоръчва се 2-3 часа преди началото на практиката по йога да не се поема храна.
 5. В залите по Въздушна йога се влиза само ако там има преподавател. В противен случай се изчаква той да дойде в приемната.


РЕЗЕРВАЦИЯ НА ДАТА И ЧАС ЗА ЙОГА ПРАКТИКА

     6. Всеки може да резервира дата и час за практика като разгледа графика на двете локации и се регистрира онлайн в седмичния график, изготвен от Йога Дивали Студио.
     7. Отмяна на резервирания час за йога практика се извършва лично от практикуващия, като посети графика в сайта и откаже резервацията.

Минималното време за отмяна на заявен час е:
- за практики между 7.00 и 12.00 часа  - 10 часа (11часа, ако сте влезли от "Чакащи") преди практиката
- за практики между 12.00 и 21.00 часа - 4 часа (5 часа, ако сте влезли от "Чакащи") преди практиката

       8. При отмяна на заявен час след това време, практикуващият ще бъде поканен да заплати 10 лв. при някое от следващите посещения в студиото. 
       9. Ако даден йога клас е отменен в графика, то записалите се за него получават имейл за това.
       10. Залите в двете студия побират различен брой хора и след запълването на групите, резервации не могат да се правят. В този случай може да се запишете в списък „Чакащи“.  При отписване на записали се, ще бъдете уведомени чрез и-мейл.
        11. Ако сте в графа „Чакащи“ и откажете 5 часа преди вечерни и 11 часа преди сутрешни практики, то не дължите наказателна такса от 10 лв.
        12. При направена резервация за йога клас и неявяване за него, ще бъдете поканени да заплатите 10 лв.
        13. При натрупване на задължение от 40 лв., профилът на клиента бива заключен и той не може да се записва за практики. След заплащане на цялата сума, профилът се отключва и клиента може да се записва отново за практики. 
        14. Изключения се правят само при сериозни здравословни проблеми и претърпени злополуки, за което е необходимо да бъде информиран инструктора, при който сте записани.
        15. Деца до 14 г. не се допускат без родители в студиото.


ПЛАЩАНИЯ
       16. Закупуването на карта от Йога Дивали Студио за определен брой посещения не гарантира участие в практиката, освен ако в нея изрично е упоменат вида на посещаваната практика, името на преподавателя, който я води, ден от седмицата и час на провеждане. За карта, предоставяща възможност за включване в различни практики е необходимо предварително резервиране на час и дата, което се извършва по реда, описан по-горе.
       17. Всяка карта е с определен срок – съответно за два или три месеца. След неговото изтичане, неизползваните посещения не се прехвърлят за нов период, сумата за тях не се възстановява.
       18. Картите за посещения (8 или 12 броя) са поименни и се ползват единствено от титуляра им.
       19. Закупуването на карта се извършва в брой на място в студиото. Студиото не разполага с ПОС терминал.
       20. Ползващите карти Мултиспорт и Содексо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
            - ги предоставят за регистрация преди началото на практиката, в комплект с лична карта, чрез която удостоверяват самоличността си. Това е изискване на самите компании, с което Йога Дивали се съобразява, и спазва.
           - притежателите на карти Мултиспорт записват името си и се подписват в списъците за посещение, предоставени им от администратора или инструктора.
След началото на часа не могат да се регистрират карти и закъснелите заплащат посещението си по цени на студиото.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ОТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ЙОГА ДИВАЛИ СТУДИО, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, СЪГЛАСУВАНИ С МЗ, СЧИТАНО ОТ 22.05.2020 г.

1. При влизане в обекта дезинфекцирайте ръцете си.
2. Миене на ръцете възможно най-често със сапун и вода – след кашлица, кихане, издухване на носа и след посещение на WC.
3. Кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта! Ако е в салфетка – тя веднага се изхвърля на обезопасено място!
4. На територията на студиото поддържайте безопасно разстояние от 1.5 м. помежду си.
5. Не се допускат посетители, които се изглеждат болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, кашлица!
6. Непрепоръчително е да се ползват климатици!
7. Участието в практики става само с предварително записване, с цел гарантиране безопасността и здравето на посетителите.
8. Необходимо е всеки посетител да носи лични чехли, и кърпа за постелка (или лична постелка).
9. При желание, за личната си безопасност, носете чорапи, шал или одеало.
10. На практикуващите Въздушна йога студиото предоставя възможността да се носи лична люлка + дръжките (без окачването).
11. В края на практиката всеки посетител почиства ползваните от него аксесоари с наличните дезинфектанти.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА ВИ ЧРЕЗ СПАЗВАНЕТО НА ГОРНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!


ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Запознат/а съм и приемам Правилата и Общите условия за провеждане на йога практики в „Йога Дивали Студио“ на бул. “Витоша“ N93 и на ул. “Денкоглу“ N42
 2. Информиран/а съм, че заболявания на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, контузии и травми могат да се повлияят неблагоприятно от някои пози и практики в йога и да доведат до влошаване на общото ми здравословно състояние, и се задължавам да уведомя изрично преподавателя за наличието на такива.
 3. Информиран/а съм и приемам, че дори при стриктно спазване на инструкциите за изпълнение на практиките дадени от преподавателя, е възможна появата на болка и дискомфорт в някои части на тялото. В тези случаи спирам с изпълнението на практиките и релаксирам в легнало или седнало положение.
 4. Съгласен/а съм да изпълнявам стриктно дадените ми от преподавателя инструкции относно правилното и безопасно изпълнение на йога практиките. Както и да се съобразявам с препоръките му относно практикуването и ползването на люлката за Въздушна йога по правилен и безопасен начин.
 5. Осъзнавам, че мои самоволни действия, предприети в противоречие с дадените ми от преподавателя инструкции, могат да предизвикат контузии и травми и приемам, че отговорността за настъпването на такива последици е изцяло моя.
 6. Разбирам, че нося отговорност за всяка вреда, причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила вследствие на мои действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените ми от преподавателя инструкции.
 7. Йога Дивали ООД не носи отговорност за откраднати, забравени или изгубени вещи.