loading...

Правила за участниците


По време на 1-месечния си престой в център Ведика, е необходимо за спазвате определени правила, които със записването си в Обучението, удостоверявате че приемате.
Йога е дисциплина на тялото, ума и духа.
Правилата ще ви помогнат да получите максимална полза от пребиваването си тук и целят да направят вашето лично изживяване пълноценно и приятно. Те са част от йогийския начин на живот.

  • След първоначалното настаняване, участниците не могат да напускат базата. Това не се отнася за спешните случаи или извънредни ситуации.
  • Не се разрешават посещения от приятели или роднини.
  • Не се допускат използването на алкохол, цигари и/или наркотици по време на протичане на обучението.
  • Задължително е присъствието на всички йога сесии, лекции и други дейности, както и спазването на цялостната дневна програма.
  • Моля, не носете ценности със себе си по време на курса. Всеки участник носи отговорност за личните си вещи.
  • Ако сте в процес на провеждане на лечение, което изисква специален режим и прием на медикаменти, е необходимо да ни уведомите предварително. С цел извличане на максимална полза от курса, е от изключителна важност да сте в добро физическо, психическо и емоционално здраве.
  • Храната по време на обучението е вегетарианска и е съобразена с нуждите на организма от хранителни вещества и необходими нива на енергия. За да извлечете най- добър ефект от нея върху вас и вашата йога практика, моля не внасяйте храна отвън.
  • По време на хранене в трапезарията се спазва пълна тишина.