loading...

Терапевтична Въздушна Йога

Цени

Инструктори: Миряна Иванова

Тази практика е вдъхновена от всички хора с по-специални нужди, които имат необходимостта от нежно и щадящо раздвижване, с терапевтичен ефект комплексно върху цялото тяло, както и в частност върху гръбначния стълб и ставите, отделните мускулни групи.

Люлката за Въздушна йога е подкрепа в изпълнението на различните асани (пози) , като самите движения се адаптират спрямо индивидуалните нужди на групата.

В заниманията са включени леки дихателни практики с осъзнаване за важността на дишането като основен жизнен процес, който  балансира и подобрява енергийния обмен в тялото ни.
Релаксацията в края на всяка практика дава усещане за лекота и вътрешен мир, отпускане и  баланс.

По преценка на инструкторa практиката ще се провежда както на ниски, така и на високи люлки.

Тази практика е подходяща за хора с по-ограничена подвижност, със специфични здравословни проблеми,  с цел подобряване на физическото и психо-емоционалното състояние на всеки практикуващ, чрез методите на йога.

Моля преди началото на заниманието да уведомите инструктора ако имате конкретен здравословен  проблем.

Практиката е специализирана за  хора с проблеми и не е подходяща, като заместител на каквато и да е практика.

В практиката се приемат карти Мултиспорт, Содексо и Абонаменти карти на студиото за Въздушна йога.