loading...

Въздушна Йога за жени

Цени

Инструктори: Стиляна Йорданова

Акцентът във Въздушна Йога за жени е върху преосмислянето и задълбочаването на най-ценната ни връзка – тази със самите нас. Неминуемо процесът преминава през работа с тялото, а люлката разширява възможностите ни в това отношение, внася в практиката повече лекота и игривост.

Тялото може да бъде обект на неодобрение, източник на болка и страдание, виждано като пречка и ограничение... или носител на мъдрост, радост, съвършен инструмент за постигане на себепознание. Отдавайки му внимание, грижа и любов, можем да вникнем по-дълбоко в неговите естествени цикли и така да усетим по-силна свързаност с Природата като едно цяло, от което сме мъничка част. Сигналите, които то ни изпраща, са ключ към разширяване на възможностите ни, към скрития потенциал, който чака да бъде събуден.

Въздушна Йога за жени е средство да поддържаме своето женско здраве, което съвсем не се ограничава до отсъствие на болест. Истински здравата жена притежава изострена сетивност, в очите й грее радостта, тя е силна, свободолюбива и същевременно всеотдайна, изпълнена с живот. Ние сме създадени да творим, чрез нас любовта и красотата търсят своята изява в света. Практиките ни помагат да намерим своя уникален начин това да се случи.

Очкавам ви с радост да полетим заедно на крилете на вдъхновението :)