loading...

Йога Нидра

Цени

Инструктори: Ралица Манова

Йога Нидра – Свързване със себе си


Йога Нидра – „йогийски сън”, в който тялото е отпуснато и отпочива сякаш е в сън, докато умът остава напълно съзнателен.
Свами Сатянанда Сарасвати преработва тази техника, чиито корени идват от тантра. Той смята, че ако съзнанието на човека може да се отдели от външното осъзнаване и от съня, то се превръща в нещо много мощно.
Това е състояние на дълбока релаксация, където умът и тялото се освобождават от дълбоки напрежения. Осъществява се спонтанна връзка с подсъзнателни и несъзнателни измерения. Потопени в тази пълна физическа, умствена и емоционална релаксация достигаме до алфа нива на работата на мозъка и сме в състояние да посеем всяко семенце на сбъдването в живота ни.
Тези семенца се наричат санкалпи и означават утвърждения. Санкалпите са кратки изречения в сегашно време и позитивна форма и отразяват нашите най-съкровени стремежи. Те могат да дадат насока за целия живот, ако се използват мъдро, защото са много мощен инструмент в ръцете на човека. Целта на санкалпите не е просто да изпълняват желания и да изкореняват лоши навици, а да привнесат сила в структурата на ума. Когато се случи това, една санкалпа може да ни промени изцяло и да ни превърне в по-уравновесени, щастливи и реализирани личности.

Практиката е подходяща за всички -  започва с раздвижване на тялото с комплекс от леки асани (около 30 мин.), следва дълбока релаксация, а именно йога нидра (между 20 и 30 мин.) и завършва със споделяне* (15-20 мин./по желание)
*Целта на споделянето е да се обмени опит – лесно ли успявате да се потопите в релаксацията, достигате ли до дълбоки вътрешни процеси – осъзнавания, изчистване на травми и блокажи, изкореняване на лоши навици и неградивни модели, трансформация. Да изкажете на глас дълбоките осъзнавания, до които сте достигнали;  да споделите за своите санкалпи и успешно ли посявате семенцата; да получите подкрепа и пр.


Йога нидра – Свързване със себе си ще ви помогне да засилите връзката със самите себе си, да почерпите от най-ценните си лични ресурси, чрез които да разгърнете потенциала си в пълнота и да реализирате личността си в светлина.