loading...

 За определена практика, моля първо проверете в графика дали има свободни места за нея, след което попълнете заявка за участие !

Вижте графика по
ден:
интервал:
инструктор:
практика:
студио:

понеделник
практика
инструктор
студио
забележка
09:30-11:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
10:00-11:15
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
11:30-12:45
Йога Дивали 2
15:00-16:30
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
15:00-16:30
Йога Дивали 2
15:30-17:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
16:45-17:45
Йога Дивали 2
17:45-19:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
17:45-18:45
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
18:30-20:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
18:30-20:00
Йога Дивали 2
вторник
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
07:45-08:45
Йога Дивали 2
07:45-08:00
Йога Дивали 2
09:00-10:00
Йога Дивали 2
15:30-17:00
Йога Дивали 2
17:45-19:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
17:45-19:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
17:45-19:00
Йога Дивали 2
19:15-20:30
Йога Дивали 2
19:15-20:45
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
19:15-20:45
Йога Дивали 2
19:15-20:45
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
сряда
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
Йога Дивали 2
09:15-10:30
Йога Дивали 2
09:30-11:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
10:00-11:15
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
11:30-12:30
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
12:15-13:45
Йога Дивали 2
15:00-16:30
Йога Дивали 2
15:00-16:30
Йога Дивали 2
17:00-18:15
Йога Дивали 2
17:45-19:30
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
17:45-19:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
18:30-20:00
Йога Дивали 2
18:30-20:00
Йога Дивали 2
19:30-20:45
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
20:15-21:30
Йога Дивали 2
четвъртък
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
07:45-08:45
Йога Дивали 2
07:45-08:00
Йога Дивали 2
11:00-12:15
Йога Дивали 2
11:30-12:45
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
15:30-17:00
Йога Дивали 2
17:45-18:45
Йога Дивали 2
17:45-19:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
17:45-18:45
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
17:45-19:00
Йога Дивали 2
19:15-20:30
Йога Дивали 2
19:15-20:45
Йога Дивали 2
19:15-20:45
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
петък
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
Йога Дивали 2
09:15-10:30
Йога Дивали 2
10:00-11:15
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
15:00-16:30
Йога Дивали 2
15:00-16:30
Йога Дивали 2
17:00-18:15
Йога Дивали 2
18:30-20:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
18:30-20:00
Йога Дивали 2
събота
практика
инструктор
студио
забележка
09:00-10:15
Йога Дивали 2
09:00-10:15
Йога Дивали 2
10:30-11:45
Йога Дивали 2
11:00-12:30
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
14:00-15:00
Йога Дивали 1
ваканция до 15 септември
неделя
практика
инструктор
студио
забележка
10:30-11:45
Йога Дивали 2
 Вижте график за определен ден: понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък | събота | неделя