loading...

 За определена практика, моля първо проверете в графика дали има свободни места за нея, след което попълнете заявка за участие !

Вижте графика по
ден:
интервал:
инструктор:
практика:
студио:

понеделник
практика
инструктор
студио
забележка
11:30-12:30
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0884113332
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
18:00-19:00
бул. "Витоша" 93
18:15-19:30
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
19:00-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
вторник
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:00-10:15
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
09:15-10:45
бул. "Витоша" 93
10:30-11:00
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
бул. "Витоша" 93
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
начинаещи
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
Предв.обаждане на 0898256367
18:15-19:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:15
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
сряда
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0898256367
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0884113332
11:30-12:30
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0884113332
11:30-13:00
бул. "Витоша" 93
12:15-13:15
бул. "Витоша" 93
12:15-13:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
17:00-18:15
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-18:15
бул. "Витоша" 93
набира група
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
Практиката на 27 май се отменя
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
20:15-21:30
ул. "И. Денкоглу" 42
Предв. обаждане на 0898256367
четвъртък
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
08:15-09:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
09:15-10:45
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
бул. "Витоша" 93
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0898256367
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
2 ниво
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
18:30-19:45
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:45
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
петък
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
набира група, начало 8 май
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
събота
практика
инструктор
студио
забележка
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
09:00-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
бул. "Витоша" 93
13:00-14:30
бул. "Витоша" 93
14:00-15:00
бул. "Витоша" 93
16:00-17:00
бул. "Витоша" 93
На 16 май се отменя!
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
17:00-18:15
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
неделя
практика
инструктор
студио
забележка
10:30-11:45
ул. "И. Денкоглу" 42
На 17 май се отменя!
10:30-11:45
бул. "Витоша" 93
17:00-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
* на 10 май
17:00-18:30
бул. "Витоша" 93
1 х месечно: 17 май
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
 Вижте график за определен ден: понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък | събота | неделя