loading...

 За определена практика, моля първо проверете в графика дали има свободни места за нея, след което попълнете заявка за участие !

Вижте графика по
ден:
интервал:
инструктор:
практика:
студио:

понеделник
практика
инструктор
студио
забележка
11:30-12:30
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
16:45-17:45
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
18:00-19:00
бул. "Витоша" 93
18:15-19:30
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
19:00-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
вторник
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
09:00-10:15
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:45
бул. "Витоша" 93
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
10:30-11:00
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
бул. "Витоша" 93
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
начинаещи
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
18:15-19:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:15
бул. "Витоша" 93
набира група
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
сряда
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
11:30-12:30
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
11:30-13:00
бул. "Витоша" 93
*на английски
12:15-13:15
бул. "Витоша" 93
набира група
12:15-13:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
17:00-18:15
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-18:15
бул. "Витоша" 93
набира група
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
20:15-21:30
ул. "И. Денкоглу" 42
с предварително обаждане!
четвъртък
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
08:15-09:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:45
бул. "Витоша" 93
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
бул. "Витоша" 93
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
2 ниво
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
18:30-19:45
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
начинаещи
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
19:15-20:45
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
петък
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
събота
практика
инструктор
студио
забележка
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
набира група
09:00-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
бул. "Витоша" 93
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
13:00-14:30
бул. "Витоша" 93
14:00-15:00
бул. "Витоша" 93
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
16:00-17:00
бул. "Витоша" 93
17:00-18:15
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
неделя
практика
инструктор
студио
забележка
10:30-11:45
ул. "И. Денкоглу" 42
10:30-11:45
бул. "Витоша" 93
17:00-18:30
бул. "Витоша" 93
1 х месечно: 26 април
17:00-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
* на 19 и 26 април
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
 Вижте график за определен ден: понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък | събота | неделя