loading...

 За определена практика, моля първо проверете в графика дали има свободни места за нея, след което попълнете заявка за участие !
Посетители с карти Мултиспорт и Содексо задължително заявяват своето участие предварително по тел!
ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРАКТИКИТЕ ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА СТАВА С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА ПРИ СЪОТВЕТНИЯ ИНСТРУКТОР!!!

Вижте графика по
ден:
интервал:
инструктор:
практика:
студио:

понеделник
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
Въздушна Йога за всички
10:00-11:15
ул. "И. Денкоглу" 42
12:15-13:45
ул. "И. Денкоглу" 42
от 7.11, с предвар. записване
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
17:00-18:15
бул. "Витоша" 93
17:00-18:00
ул. "И. Денкоглу" 42
предварително записване
17:30-18:45
бул. "Скобелев" 19
набира група, тел. 0883304049
18:00-19:15
бул. "Витоша" 93
18:00-19:00
бул. "Витоша" 93
Въздушна Йога за всички
18:00-19:15
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
напреднали
18:30-19:45
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Скобелев" 19
с обаждане на тел. 0883304049
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
Динамична Въздушна Йога
19:30-21:00
бул. "Витоша" 93
20:00-21:15
ул. "И. Денкоглу" 42
няма да има на 17.10
 Вижте график за определен ден: понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък | събота | неделя