loading...

 За определена практика, моля първо проверете в графика дали има свободни места за нея, след което попълнете заявка за участие !

Вижте графика по
ден:
интервал:
инструктор:
практика:
студио:

понеделник
практика
инструктор
студио
забележка
11:30-12:30
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0884113332
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
18:00-19:00
бул. "Витоша" 93
18:15-19:30
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
19:00-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
вторник
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
ваканция до 5.09
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
09:00-10:15
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:45
бул. "Витоша" 93
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
10:30-11:00
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
Предв.обаждане на 0898256367
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
18:00-19:30
бул. "Витоша" 93
начинаещи
18:15-19:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
сряда
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0898256367
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0884113332
11:30-12:30
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0884113332
11:30-13:00
бул. "Витоша" 93
Ваканция до 15 септ.
12:15-13:15
бул. "Витоша" 93
12:15-13:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
17:00-18:15
ул. "И. Денкоглу" 42
* ваканция до 15.09 !
17:45-18:15
бул. "Витоша" 93
набира група
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
20:15-21:30
ул. "И. Денкоглу" 42
Предв. обаждане на 0898256367
четвъртък
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
във ваканция до 5.09
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
08:15-09:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:45
бул. "Витоша" 93
Ваканция !
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
Предв. обаждане на 0898256367
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
с предварително записване
18:30-19:45
ул. "И. Денкоглу" 42
Предв. обаждане на 0876636683
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:45
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
във ваканция до 1.09
петък
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
3.07 няма да има
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
3.07 няма да има
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
във ваканция до 4.09
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
събота
практика
инструктор
студио
забележка
09:00-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
ваканция до 5.09
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
ваканция до 7.09
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
на 04.07 няма да има
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
бул. "Витоша" 93
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
на 4.07 няма да има
13:00-14:30
бул. "Витоша" 93
Ваканция до 15.09
15:45-16:45
бул. "Витоша" 93
16:00-17:00
бул. "Витоша" 93
17:00-18:15
бул. "Витоша" 93
18:30-19:45
бул. "Витоша" 93
във ваканция до 1.09
неделя
практика
инструктор
студио
забележка
10:30-11:45
ул. "И. Денкоглу" 42
на 5.07 няма да има практика
10:30-11:45
бул. "Витоша" 93
17:00-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
* на 14 и 28 юни
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
на 5.07 няма да има практика
 Вижте график за определен ден: понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък | събота | неделя