loading...

 За определена практика, моля първо проверете в графика дали има свободни места за нея, след което попълнете заявка за участие !

Вижте графика по
ден:
интервал:
инструктор:
практика:
студио:

понеделник
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
набира група
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
бул. "Витоша" 93
набира група
16:45-17:45
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
18:15-19:30
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група - начинаещи!
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
19:00-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група - от 3.11
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
вторник
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
начинаещи
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:00-10:15
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група - начинаещи!
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
10:30-11:00
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
набира група
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
начинаещи
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
19:15-20:45
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
набира група - 28.10
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
2 ниво
сряда
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:30-11:00
бул. "Витоша" 93
от 05.11.2014
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
с предварително записване
11:30-13:00
бул. "Витоша" 93
*на английски
11:30-12:30
бул. "Витоша" 93
с предварително обаждане!
12:15-13:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:00-16:30
ул. "И. Денкоглу" 42
17:00-18:15
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-18:15
бул. "Витоша" 93
набира група
18:00-19:00
бул. "Витоша" 93
набира група
18:15-19:30
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
набира група
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
20:15-21:30
ул. "И. Денкоглу" 42
четвъртък
практика
инструктор
студио
забележка
07:30-08:30
бул. "Витоша" 93
начинаещи
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
11:00-12:15
ул. "И. Денкоглу" 42
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
15:30-17:00
ул. "И. Денкоглу" 42
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
17:45-18:45
бул. "Витоша" 93
набира група
17:45-19:00
ул. "И. Денкоглу" 42
17:45-18:45
ул. "И. Денкоглу" 42
начинаещи - набира група
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
от 09.10.2014
19:00-20:15
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
19:15-20:45
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:45
бул. "Витоша" 93
19:15-20:30
ул. "И. Денкоглу" 42
2 ниво
петък
практика
инструктор
студио
забележка
07:45-08:45
ул. "И. Денкоглу" 42
07:45-08:45
бул. "Витоша" 93
09:15-10:30
ул. "И. Денкоглу" 42
09:15-10:30
бул. "Витоша" 93
10:00-11:15
бул. "Витоша" 93
набира група
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
бул. "Витоша" 93
18:30-20:00
ул. "И. Денкоглу" 42
19:15-20:30
бул. "Витоша" 93
събота
практика
инструктор
студио
забележка
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
09:00-10:15
ул. "И. Денкоглу" 42
09:00-10:30
бул. "Витоша" 93
10:00-11:15
ул. "И. Денкоглу" 42
от 25.10.2014г.
11:00-12:15
бул. "Витоша" 93
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
набира група
11:00-12:30
бул. "Витоша" 93
11:30-12:45
ул. "И. Денкоглу" 42
13:00-14:00
бул. "Витоша" 93
13:00-14:30
бул. "Витоша" 93
* на английски
16:00-17:15
бул. "Витоша" 93
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
на 18.10 практиката се отменя!
неделя
практика
инструктор
студио
забележка
10:30-11:45
бул. "Витоша" 93
10:30-11:45
ул. "И. Денкоглу" 42
на 19.10 практиката се отменя!
16:00-18:00
бул. "Витоша" 93
!! веднъж месечно - 25/10
17:45-19:00
бул. "Витоша" 93
на 19,10 практиката се отменя!
 Вижте график за определен ден: понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък | събота | неделя